3 ETAGE MINIMALISTISCHE STIJL HOEKWONING, LEIDEN 180 m²

Wensen van de klant:

Ruimewoonkamer met open haard, open keuken, groteremasterslaapkamerenbadkamer.

Maakruimtevooreentweedebadkamervoor de kindereneneenruimespeel/ slaapkamervoor de zoon. Minimalistischestijl. Brengbuitennaarbinnen.

Beganegrond.

Woonkamer. Er is eenuitbouwnaar de tuingeplaatst. De schuifpui over de gehelebreedte van de woonkamerbrengtbuitennaarbinnenEN maakt de woonkamerlichtenruim.

Tevensbesparen de driedubbeleglazen ramenenergietijdensde koudewintermaanden.Deoudehoutenopenhaard is vervangen door eengashaard met afstandsbediening.

Keuken.

Eenmuur in de keuken is verwijderd, waardooreen open keuken met schiereilandmogelijk is geworden. Dat was één van de wensen van de klant – contact tekunnenhebben met de kinderentijdens het koken. Verder is de keukenuitgerust met hogekasten met inbouwapparatuur incl. 2 ovens, afwasmachine, 5 kookpitten, afzuigkap, magnetron eneenwarmhoudlade.

Het groteaanrechtblad van zwartgranietuit Zuid Afrikacontrasteerd met de strakkewittekasten.

Als finishing touch is over eenlengte van de keukeneenMDF paneel in grijzekleur op de muuraangebracht met daaropgemonteerdeen railing waarallekeukenaccessoireskunnenwordenopgehangen. De railing maakt de kleinekeukenvisueellanger.

Eersteverdieping:

Badkamer is verdubbeld in grootte. Jacuzzi, dubbelewastafel, douche en toilet zijngeplaatst.Om de slaapkamer met inloopkastmogelijktemaken is de muurtusseneenoudewerkkamerenbabykamerverwijderd.

Tweedeverdieping

Van de zolder is eenruimekinderkamergemaaktdoor eendakkapelteplaatsen over de hele breedte van het huis. De dakkapelloopttevens door in de badkamer.