COFFEE TIME CAFÉCOFFEE TIME CAFÉCOFFEE TIME CAFÉCOFFEE TIME CAFÉCOFFEE TIME CAFÉ

COFFEE TIME CAFÉ, SHANGHAI, WUJIAOCHANG ROTARY ISLAND

Het café is gevestigd in eenrecentelijkencompleetnieuwgebouwdmetrostation in shanghai. De belangrijksteingredienten van het concept zijnversgezettekoffievolgens het italiaanse barista concept enversgebakkenwafels ‘on the go’, maar ookverschillendeijsspecialiteitenengezonde cocktails.

De wensen van de klant: gezellig café ineenmodernestijl dieaantrekkelijkis;en de bestaandetechnischeapparatuur van verschillendegrootte in tepassen in het ontwerp.

Obstakels: deoppervlakte met eenlengtevan 7,5m in combinatie met eenbreedte van minder dan 3m;

Designer’s oplossing: Een op maatgemaaktehoutconstructie van triplex enhoutenpanelen die overlooptnaar bar en het plafond. De kleueren van eenbubble wafflefotokomenterug in de stoelen Mademoisellevan designer Philippe Starckendiennenalseenleuke accent.